Çimentolu Yonga Levhalar

Aksesuarlar

Elyaf Takviyeli Çimentolu Levhalar

Kendinden Renkli Elyaf Takviyeli Çimentolu Levhalar

Sistem Çözümleri
TR | EN

/ TR EN /  Betopan Global / Bayi Girişi

KVKK Hakkında Bilgilendirme ve Başvuru Formu


                           BETOPAN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Ankara Ticaret Sicili’nde 98148 sicil numarası ile kayıtlı 0839003704500010 Mersis numaralı, şirket Merkezi Ankara Bilkent/Ankara adresinde yer alan Tepe Betopan Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) olarak veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak işlenmesini sağlamak ve gizliliğinizi korumak amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerini alarak, kişisel verilerinizi ilgili mevzuata uygun olarak kullanacağız. Amacımız; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi gereğince kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, paylaşılan kişiler, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi bilgilendirmektir.
 
Madde 1 - Kanun Hakkında Genel Bilgilendirme

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) 24 Mart 2016 tarihinde kabul edilmiş̧ olup 7 Nisan 2016 tarihli 29677 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır.6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla kabul edilmiştir.
 
Madde 2 - Bilgilendirmenin Kapsamı

İşbu Bilgilendirme, müşterilerimizi, potansiyel müşterilerimizi, ziyaretçilerimizi, hizmet aldığımız kişileri, iş ortaklarımızı ve tedarikçilerimizi, web sitesi ziyaretçilerimizikapsamaktadır.


Madde 3 - İşlenen Kişisel Veriler, Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı Ve Hukuki Sebepleri Neleridir?
  

  a.İş Ortakları ve Tedarikçilerimizle İlişkilerimizin Yürütülmesi: İş ortaklarımız, hizmet aldığımız kişiler ve tedarikçilerimizin ad-soyad, e-posta adresi, telefon numarası, adres, T.C. kimlik numarası, doğum tarihi, doğum yeri, banka hesap bilgileri bilgilerini sözleşmelerin kurulabilmesi, sözleşmeleri imzalamaya yetkili personelin yetkisinin kontrolünün yapılabilmesi ve sözleşmenin ifa edilebilmesi amaçları ile bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması ile sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması sebeplerine dayanarak işlemekteyiz.

  b.Satış ve Pazarlama: Reklam, kampanya, satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak trafik ölçümleme, istatistik analizleri gibi amaçlarla, Şirket’in internet sitesini ziyaret ettiğinizde veya mobil uygulamasını kullandığınızda bilgi toplayan ve saklayan çerezler ile benzeri teknolojiler kullanılabilmektedir. İlgili ayarlarınızı yapmak suretiyle çerez tercihlerinizi kontrol edebilir ve belirleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi için lütfen Şirket’in https://www.betopan.com.tr/tr/kurumsal/cerez-politikasi-58internet sayfasında yer alan Çerez Politikasına başvurunuz.

Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde gerekli izinlerin alınması kaydıyla, bayiilerin portföyü analizi, segmentasyon/profilleme çalışmalarını yürütmek, bayiilerin memnuniyetinin ölçümlenmesi ve artırılması, yeni hizmet ve ürünler ile ilgili görüş ve önerilerinizi almak, size özel reklam, kampanya, avantajlar ve faydalar sunmak gibi amaçlarla; ad-soyad, e-posta adresi, telefon numarası, adres, anket sonuç verileri açık rıza ve zorunlu çerezler bakımından hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirebilmesi için zorunlu olması sebebine dayanarak işlenebilecektir.

  c.Sözleşmelerin ifası ve müşteri hizmetleri:  Şirket ürün ve hizmetlerinin sizlere sunulabilmesi, siparişlerinizi almak, fatura, muhasebe ve ödeme işlemlerini gerçekleştirmek, resmi, mali, hukuki kayıt ve belgelerin düzenlenebilmesi, 3. kişiler ile lojistik iş birliği sağlayıp ürünlerin gönderimini sağlamak, ürünlerin montajının gerçekleştirilmesi amaçlarıyla bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması ile sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması sebeplerine dayanarak; Ad-Soyad, e-posta, telefon, adres, banka bilgileri, teslimat adresi kişisel verileriniz işlenebilecektir
.
  d.Güvenliğin Sağlanması: Çalışan, ziyaretçi ve tedarikçi güvenliğin sağlanabilmesi, meydana gelebilecek kazalar, haksız fiil veya suç teşkil eden olayların önlenebilmesi ve önlenememesi halinde ilgili kolluk kuvvetlerine bilgi verilmesi amacıyla, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatlerimiz için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak; Şirket giriş ve koridorlarında, ses ve görüntü takip ve kayıt özelliği olan araçlar ile ses ve görüntü verileriniz toplanmaktadır

  e.Çalışan verilerinin işlenmesi: Çalışan verilerinin işlenmesi hakkında bilgi almakistiyorsanız, Şirketimizin web sitesindeki çalışan bilgilendirme metnine https://www.betopan.com.tr/tr/kurumsal/calisan-bilgilendirme-metni-46 linkinden ulaşabilirsiniz.

  f.Şikâyet Yönetimi:
Şikâyet yönetimi, sorun-hata bildirimlerinizi almak-çözümlemek, bilgi ve danışma destek hizmetlerinin sağlanması, şikâyet ve taleplerinize yönelik tarafınıza bilgi ve cevap vermek ve doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması amacıyla, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatlerimiz için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak; ad-soyad, e-posta adresiniz, telefon numaranız ve adresiniz işlenebilecektir.


 
Madde 4 - Kişisel Verilerinizin Aktarabileceği Kişi Veya Kuruluşlar Hakkında Bilgilendirme
Toplanan kişisel verileriniz;
 
  a.Şirketimizin Bilkent Holding A.Ş.’nin bağlı şirketlerinden olması nedeni ile gerek Holding denetimleri gerekse Holding tarafından verilen hizmetler nedeniyle Şirket’in bağlı bulunduğu Bilkent Holding A.Ş’ye, Bilkent Holding A.Ş’nin doğrudan veya dolaylı olarak hissedarı olduğu şirketlere, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak,

  b.Vergi Usul Kanunu, Sayıştay Kanunu, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun, Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanun, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin zorunlu kıldığı kişi veya kuruluşlara, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak, 

  c.Kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları, Valilik, İç İşleri Bakanlığı, kolluk kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü, savcılıklar ve yasal nedenlerle talepte bulunan diğer adli makamlar ile idari ve yasal mercilere, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak,

  d.Şirketimizin, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu gereğince denetime tabi şirketlerden olması nedeni ile iç ve dış denetim şirketleri ve denetçilere, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak,

  e.Sunmuş olduğumuz ürünlerin nakliyesi ve montajını sağlamak için nakliye ve montaj firmalarına, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak,

  f.Ürün/hizmet karşılaştırma, analiz, değerlendirme, reklam ve yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesinde hizmet aldığımız, iş birliği yaptığımız gerçek veya tüzel kişilere, program ortağı kurum ve kuruluşlara, müşterilerimize gönderdiğimiz iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz aracı hizmet sağlayıcılara açık rıza hukuki sebebine dayalı olarak,

  g.Dava, takip ve yasal işlemlerin yerine getirilebilmesi için sözleşmeli avukatlar ve mali müşavirlere, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak,aktarılacaktır.

Madde 4 - Kişisel Verileriniz Nasıl Toplanmaktadır?

Kişisel Verileriniz, veri sahipleri tarafından yazılı, sözlü ya da online olarak bizzat verilen bilgilerden, internet sitemiz, satış ve pazarlama departmanı çalışanlarımız, müşteri ziyaretlerinde toplanan formlar, dijital pazarlama, Sözleşmeler, başvurular, formlar, teklifler, internet sitesi ziyaretlerinde bilgisayarımızın sizi tanımak için kullandığı çerezle (cookies), kamera ve ses kaydeden araçlarla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilmektedir. 
 
Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları
 
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle iletmeniz durumunda Şirket, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Verilecek cevapta on sayfaya kadar ücret alınmayacaktır. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk lirası işlem ücreti alınacaktır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde şirketimiz tarafından talep edilebilecek ücret, kayıt ortamının maliyetini geçmeyecektir.
 
Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6. 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir.


 
Belirtilen haklarınızı kullanma ile ilgili talebinizi, 6698 sayılı Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası ve 30356 sayılı ve 10.03.2018 tarihli Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince Türkçe ve yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirket’e daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. Başvurularda sadece başvuru sahibi kişi hakkında bilgi verilecek olup diğer aile fertleri ve üçüncü kişiler hakkında bilgi alınması mümkün olmayacaktır. Şirket’in cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır.
 
Başvurunuzda;
 1. Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,
 2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,
 3. Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,
 4. Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,
 5. Talep konunuzun

bulunması zorunlu olup, varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.
 
Yazılı olarak yapmak istediğiniz başvurularınızı, gerekli belgeleri ekleyerek veri sorumlusu olarak Şirketimizin “Beytepe Köyü Yolu No:5 06800 Bilkent / Ankara / TÜRKİYE” adresine verebilirsiniz. E-posta yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı https://www.betopan.com.tr adresinden ulaşabileceğiniz Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirket’imize iletebilirsiniz.
 
Talebinizin niteliğine göre kimlik tespitine olanak sağlayacak bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza sağlanması gerekmektedir. İstenilen bilgi ve belgelerin gereği gibi sağlanmaması durumunda, Şirket tarafından talebinize istinaden yapılacak araştırmaların tam ve nitelikli şekilde yürütülmesinde aksaklıklar yaşanabilecektir. Bu durumda, Şirket kanuni haklarını saklı tuttuğunu beyan eder. Bu nedenle, başvurunuzun talebinizin niteliğine göre eksiksiz ve istenilen bilgileri ve belgeleri içerecek şekilde gönderilmesi gerekmektedir.

KVKK başvuru için tıklayınız.
 

Örnek Projeler

Tepe Betopan ürünleri kullanılarak yapılan projelerden örneklere bu bölümden ulaşabilirsiniz.

 

Doküman Merkezi

Tepe Betopan ürünlerine ait ürün föyleri, ürün katalogları ve teknik dökümanlara ulaşabilirsiniz.
 

Bizden Haberler

Tepe Betopan ve diğer grup şirketlerimize ait en gücel haberlere buradan ulaşabilirsiniz.
 

Bize Yazın

Tepe Betopan ve diğer grup şirketlerimize ait en gücel haberlere buradan ulaşabilirsiniz.
Tepe Betopan

Tepe Betopan Yapı Malzemeleri
San. ve Tic. A.Ş.


Tüm Hakları Saklıdır: © 2024

Bizi Takip Edin;

Merkez / Betopan Fabrika

Beytepe Köyü Yolu No:5 06800
Bilkent - Ankara / Türkiye

Telefon : +90 312 266 45 51 (pbx)

Fax : +90 312 266 01 50

Kurumsal : betopan@betopan.com.tr

İhracat : export@betopan.com.trTepepan Fabrika

Alcı Mahallesi, ASO 2. ve 3. Organize
Sanayi Bölgesi 2026. Cadde No:12
Sincan - Ankara / Türkiye